Grad Niš

Grad Niš i okolina

 

Geografski, Niš se nalazi na raskrsnici najvažnijih balkanskih i evropskih saobraćajnih pravaca. U Nišu se magistralni pravac, koji vodi sa severa, dolinom Morave iz pravca Beograda, račva na pravac ka jugu, dolinom Vardara prema Solunu i Atini, i pravac ka istoku, dolinom Nišave i Marice prema Sofiji, Istanbulu i dalje ka Bliskom Istoku.

U Nišu se odvajaju i putevi ka severozapadu (prema Zaječaru, Kladovu i Temišvaru) i ka jugozapadu (prema Jadranskom moru).

Svi ovi putni pravci bili su poznati još od najstarijih vremena kao pravci kretanja naroda, robe i vojski. „Via Militaris“ u periodu Rima i Vizantije, „Carigradski drum“ u srednjevekovnom periodu u doba Turaka. Danas, to su glavni magistralni evropski pravci na Balkanu, koji Niš čine raskrsnicom Evrope sa Malom Azijom i Crnomorskog područija sa Mediteranom.

Niš je danas drugi najveći grad u Srbiji, univerzitetski centar sa 14 fakulteta i 25.000 studenata.

Okolina Niša obiluje terenima za adrenalinski, kulturno – istorijski i rekreativni turizam, od kojih izdvajamo:

  • Nišku Banju
  • Kamenički vis
  • Sićevačku klisuru
  • Jelašničku klisuru
  • Suvu planinu
  • Bojanine vode
  • Banju Topilo
  • Cerjansku pećinu
  • Vinski podrum u Malči
  • Park prijateljstva
Panorama Niša by Aleksić Ivan